KONTAKT
ul.Owocowa 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 693735171, e-mail:h.beda_labor@o2.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i firma "LABOR Szkolenia i Usługi BHP"

Zapraszają 

na bezpłatne szkolenie z zakresu prewencji wypadkowej

" POZNAWANIE ZAGROŻEŃ POWODUJĄCYCH

WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

ORAZ SPOSOBY ZAPOBIEGANIA TYM ZJAWISKOM"

w sektorach: transportu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz naprawy pojazdów samochodowych i motocykli,

które umożliwi uczestnikom:

- poznanie przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie,

- uzyskanie wiedzy na temat czynników, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas wykonywania pracy,

 - zdobycie wiedzy o ekonomicznych i aspektach bezpieczeństwa pracy,

 - zwiększenie świadomości i wiedzy pracodawców oraz pracowników w zakresu przeciwdziałania wypadkom,

- poznanie rodzajów wypłacanych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy        i chorób zawodowych oraz warunki ich nabywania,

Szkolenie w formie seminarium. Terminy oraz miejsca szkoleń zostały przedstawione w tabeli, w której znajdują się do pobrania karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Program szkolenia znajduje się --> "TUTAJ"

Lp Sektor
Miejsce Termin Karta zgłoszenia
pdf. doc.
1 Budownictwo Gorzów Wlkp.
ul. K. Wielkiego 61
20.10.2014
godz. 800
2 Transport Gorzów Wlkp.
ul. K. Wielkiego 61
21.10.2014
godz. 800
3 Przetwórstwo przemysłowe Gorzów Wlkp.
ul. K. Wielkiego 61
22.10.2014
godz. 800
3 Naprawa pojazdów samochodowych i motocykli Gorzów Wlkp.
ul. K. Wielkiego 61
23.10.2014
godz. 800
4 Budownictwo Zielona Góra
Al. Niepodległości 25
27.10.2014
godz. 800
5 Transport Zielona Góra
Al. Niepodległości 25
28.10.2014
godz. 800
6 Przetwórstwo przemysłowe Zielona Góra
Al. Niepodległości 25
29.10.2014
godz. 800
3 Naprawa pojazdów samochodowych i motocykli Zielona Góra
Al. Niepodległości 25
30.10.2014
godz. 800

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA