KONTAKT
ul.Owocowa 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 693735171, e-mail:h.beda_labor@o2.pl

Szkolenia i Usługi Cena
Okresowe bhp dla pracodawców i kadry kierowniczej 150zł
Okresowe bhp dla pracowników służby bhp 500zł
Okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych 150zł
Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 100zł
Okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych 50zł
Okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 50zł
Okresowe z ochrony przeciwpożarowej 50zł
Wstępne ogólne bhp dla pracowników nowozatrudnionych 50zł
Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy 350zł
Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 150zł
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej 200zł
Opracowywanie tabel i zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej 100zł
Opracowywanie instrukcji bhp 80zł
Koszt szkolenia 1 osoby.
W grupach powyżej 10 osób zapłacisz 25% mniej za 1 osobę
Ceny mogą ulec zmianie