KONTAKT
Owocowa 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 693735171, e-mail:h.beda_labor@o2.pl

Oferujemy usługi:

  • Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy
  • Doradztwo prawne z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy
  • Prowadzenie dokumentacji akt osobowych zatrudnionych pracowników
  • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • Szkolenia z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Opracowywanie tabel i zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
  • Pomoc przy realizacji zaleceń i nakazów państwowych organów nadzoru nad warunkami pracy
  • Opracowywanie instrukcji bhp